Carina Takseth i Azets
Håp, meistringstru, robustheit og optimisme er viktige faktorar i den psykologiske kapitalen. Carina Takseth utfordrar vidare på om vi er medvitne på korleis vi påverkar andre.

Frukostmøte med Azets

13.06.2024 | Tekst: Torbjørn Brosvik

"Arbeidsplassar i framtida har høg psykologisk kapital" og "Psykologisk kapital er vår viktigaste ressurs for å prestere og sikre berekraftig vekst," var påstandane Carina Takseth fylte med innhald på dette frukostmøtet.

Psykologisk kapital (PsyCap) er eit nytt omgrep for mange, men som dei fleste vil kjenne seg att i. Den psykologiske kapitalen legg vekt på forvaltning og utvikling av heile mennesket og er ein føresetnad for å lukkast med positiv organisasjonsutvikling og vekst. Likevel viser studiar at PsyCap er den minst utvikla blant dei meir tradisjonelle kapitalane innan økonomi, kompetanse og nettverk. Dette er på tide at vi gjer noko med! Og kanskje er det viktigare enn nokon gong med tanke på at endringstakten går raskare og raskare - no òg med kunstig intelligens som kollega.


Carina Takseth har utdanning innan leiing med spesialiersing innan HRM, organisasjonspsykolologi og samspel og prosjektleiing. Ho krydra presentasjonen sin med gode eksempel frå arbeidslivet på korleis ein med å vere medviten på psykologisk kapital kan leie medarbeidarar på ein betre måte.Samlingar

LES FLEIRE NYHENDE