Årsrapportar

Gjennom årsrapportane frå dei siste åra kan du sjå kva Stord Næringsåd har jobba med og korleis me har delteke i utviklinga av næringslivet.
Årsrapporten er ei viktig oppsummering av rolla vår som talerøyr for næringslivet.

Du kan laste ned årsrapportar tilbake til 2018.