Top Image

Medlemsfordeler

Som medlem i Stord Næringsråd vert du del av eit aktivt næringsliv med fokus på berekraftig verdiskaping. Å vera del av eit godt nettverk er ein viktig premiss for å lykkast i næringslivet. Hos oss er det låg terskel for å få nye kontaktar.
Frukostmøta er våre faste møteplass for påfyll og relasjonsbygging - her har du som medlem gratis adgang. Frukostmøta vert arrangert ca 8 gonger i året.

Og for dei som er 37 år eller yngre, er Nettverk U37 ein eigen møteplass i regi av Stord Næringsråd.

Gjennom medlemskapet i Stord Næringsråd får du:
  • Gratis tilgang til våre frukostmøter 
  • Tilgang til våre møteplassar gjennom direkte invitasjon på mail
  • Tilbod om kurs og seminar 
  • Vera med å påverka næringspolitikken gjennom innspelsprosessar og høyringsrundar
  • Delta i ressursgrupper og setja dagsorden 
  • Ta del i eit større nettverk gjennom Næringsalliansen Vestland og Vestlandsalliansen
Bli medlem her!


Top Image

Nettverk U37

Nettverk U37 er ei ressursgruppe i Stord Næringsråd, og dei "unge" sin eigen arena.
Meir om Nettverk U37