Bli medlem

Du er velkommen til å bli medlem i Stord Næringsråd.
Som medlem tar du del i nettverket på våre møteplassar, og du treff mange både i næringslivet og det offentlege som du ellers ikkje ville møtt.

Frukostmøta, som er vår faste møteplass for påfyll og relasjonsbygging, er gratis for medlemmene.

 
Les mer og bli medlem
Side Image

Våre Hovudsamarbeidspartnarar

Stord Næringsåd har fem hovudsamarbeidspartnarar.

Desse bidreg med å synleggjere næringsstrukturen og eit framtidig berekraftig næringsliv, og ikkje minst er dei aktive samarbeidspartnarar til våre aktivitetar overfor det øvrige næringslivet. Våre hovudsamarbeidspartnarar bidreg positivt inn til Stord Næringsråd sin økonomi.
Les mer