Nettverk U37

Ressursgruppa Nettverk U37 vart skipa i januar 2014, og har som visjon å samle og engasjere heile breidda av unge vaksne i næringsliv- og samfunnsutvikling på Stord.
Nettverk U37 har som mål å skape ein god arena for sosialt samvær, nettverksbygging og oppdatering på kva som skjer på Stord.
Arenaen skal vera for alle aktive, samfunns- og næringslivsinteresserte på Stord.

Her skal ein få oppdatering på kva som skjer på Stord, knyte kontaktar og byggje relasjonar - på tvers av fag og bransjar. Dette vil gje overføringsverdi mellom bransjane, og gje moglegheit for å dela kunnskap og erfaringar.

I tillegg skal Nettverk U37 vera stemma til dei unge vaksne i Stord Næringsråd, og på denne måten ha moglegheit til å påverka utviklinga i næringslivet på Stord. Nettverk U37 vert styrt av ei styringsgruppe på inntil 8 personar frå ulike bransjar.  Utskiftinga skjer ved fylte 38 år, og resterande gruppemedlemmer skal då foreslå ny kandidat, som skal veljast av gruppa.

Desse er med i styringsgruppa for Nettverk U37:
  • Elisabeth Nonås Fylkesnes, Aktiv Eiendomsmegling - leiar
  • Stina Skeie, Multiconsult
  • Øyvind Kyvik, Aker Solutions
  • Oddgeir Randa Heggland, Sustainable Energy
  • Berit Haga Vikanes, ABO Plan & Arkitektur Stord
  • Christian Myklebust, DNB
  • Hege Aas Vad, Renevo
Ta kontakt med desse om du vil verta del av Nettverk U37.