Tilsette

Torbjørn Brosvik
Torbjørn Brosvik
Dagleg leiar
+4740240468

Dagleg leiar i Stord Næringsråd

 

Master i økonomi og administrasjon frå Norges Handelshøyskole

 

 

Styret 2022 – 2023

Odd Naustdal
Styreleiar
Aker Solutions
90576079
Randi Beate Hovland
Nestleiar
Stord Helsepark
40767666
Einar Almås
Styremedlem
Sparebanken Vest
99041142
Ingvild Brekke Myhre
Styremedlem
Høgskulen på Vestlandet
90206637
Nina Lovise Langeland
Styremedlem
Galleri Giga
90737062
Elisabeth Nonås Fylkesnes
Styremedlem, ansvarleg Nettverk U37
Aktiv Eienomsmekling
97061685
Oddvar Hårde
Styremedlem
Zpirit
41534071
Reinert Horneland
Varamedlem
Blinkhus Valvatne
99634642
Tor Gjøsæter
Varamedlem
Ilder AS
90860808
Lovise Vestbøstad
Observatør
Stord kommune
91150097