Top Image
Top Image
Top Image

Stordkonferansen

Stordkonferansen - den viktigaste møteplassen for leverandørindustrien på Stord og i Sunnhordland
Stordkonferansen har tilbake til 1998 vore ein viktig møteplass for næringslivet med utgangspunkt i leverandørindustrien på Stord og i Sunnhordland. Stordkonferansen er eigd av Stord Næringsråd og saman med Atheno og Maritime CleanTech som medarrangørar, set me fokus på dagsaktuelle problemstillingar og utvikling for leverandørindustrien, og ikkje minst kva rolle industrien i vår eigen region har i ei berekraftig framtid.

Stordkonferansen er kvart år i starten av juni.
 
Stordkonferansen.no