Samarbeidspartnarar

Stord Næringsråd har mange gode samarbeidspartnarar som bidreg med kunnskap og rådgjeving til nettverket vårt.
Som samarbeidspartnar skal partane ha gjensidig nytteverdi, samarbeidspartnaren kan bruke Stord Næringsråd som distribusjons- og informasjonskanal for tilbod og informasjon til næringslivskundar.
Våre samarbeidspartnarar bidreg positivt til Stord Næringsråd sin økonomi.

Ta kontakt om du vil veta meir om å bli samarbeidspartnar til Stord Næringsråd.