Top Image

Næringsalliansen

Næringsalliansen Vestland er eit samarbeid mellom 16.næringsråd og -foreiningar i heile Vestland fylke. 

Næringsalliansen Vestland


Formål og strategi for Næringsalliansen

Samarbeidsavtalen for Næringsalliansen Vestland slår fast at den skal vere grunnlaget for eit forsterka og inkluderande samarbeid mellom dei private næringsforeiningane i regionen. Avtalen peiker særleg på fire hovudmål:
  • Meir kraft i påverknads- og lobbyarbeidet, særleg regionalt og nasjonalt.
  • Fellesorganisert talerøyr ovanfor Vestland fylkeskommune.
  • Framstå samla i utvalde saker, også som høyringsinstans regionalt og sentralt.
  • Utveksling av kunnskap og erfaringar, nettverksdeling.
Her kan du lese meir om Næringsalliansen