Kompetanse og utdanning

Tilgang på nok og rett kompetanse er ein av dei viktigaste forutsetningane for at bedrifter skal lykkast og utvikle seg. 
i dag er det ei stor utfordring å finna arbeidskraft i dei fleste bransjar, då det er låg arbeidsløyse, mindre årskull unge som kjem ut i jobb, og fleire som går av med pensjon.
Stord Næringsråd jobbar tett, og ønskjer å jobba enda tettare med andre aktørar for å styrke Samarbeid Skule - Arbeidsliv.
I tillegg er me opptatt av at bedrifter og andre arbeidsplassar må sjå på eiga organisering for å bruke kompetansen på mest mogleg rett måte. 

Arbeidet med å rekruttere folk til regionen og til arbeidslivet vert ei viktig felles oppgåve i åra som ligg framføre oss.