Saker på høyring

Stord Næringsråd er høyringsinstans for saker som vedkjem næringslivet i Stord kommune og i Vestland fylkeskommune. 

Me er også høyringsinstans i saker som vedkjem samferdleprosjekt opp mot Statens vegvesen.
Å ha god oversikt over planprosessar som går i kommune og  fylket er derfor ein viktig del av arbeidet i Stord Næringsråd.

Høyringssaker Stord Kommune

Her vil høyringssaker som gjeld Stord kommune verta lagt ut fortløpande.
Les mer

Høyringssaker Vestland Fylkeskommune

Her vil høyringssaker som gjeld Vestland Fylkeskommune verta lagt ut fortløpande.
Les mer

Høyringssaker Regjering og departement

Her vil høyringssaker som gjeld Regjering og departement verta lagt ut fortløpande.
Les mer