NAV foil

Eit utvida perspektiv på arbeidsmarknaden - Sunnhordland er i ei særstilling!

10.05.2023 | Tekst: Anne-Grete Sandtorv
NAV inviterte bedrifter og det offentlege til å ha "eit utvida perspektiv på arbeidsmarknaden" den 9. mai i Kulturhuset. Her fekk me innlegg frå mellom anna Helene Frihammer i NHO Vestland og Aker Solutions sin verftsdirektør Arve Kleppe. Bedriftsundersøkinga til NAV vart presentert av regionleiar NAV Sunnhordland, Håvard Lægreid.
Det er stort behov for arbeidskraft, og Sunnhordland er i ein særstilling med lang horisont i industrien.  Arve Kleppe fortalte om korleis dei jobbar aktivt saman med NAV for å få fleire inn i arbeidslivet. Sunnhordlandsregionen har veldig lav arbeidsledighet og høg sysselsetting.

Statistikksjefen i NAV; Ulf Andersen hadde eit sært spanande innlegg om den demografiske utviklinga i befolkninga og korleis dette slå ut i arbeidsmarknaden, og ikkje minst kva betyding velferdsgodene i Norge har å sei for utviklinga. Det er i dag ei stor gruppe som står utanfor arbeidsmarknaden, og det må gjerast mange ulike tiltak for at desse skal få ta del i verdiskapinga.

Avslutningsvis var Stord Næringsråd, Bømlo Næringsråd og Kvinnherad Næringsservice på scena for å reflektera rundt dagen og komma med sine innspel til korleis få fatt i kompetent arbeidskraft. Betre kommunikasjoner internt i Sunnhordland, samt med resten av Vestlandet, var i tillegg til å byggja vidare på gode utdanningstilbod lokalt viktige svar.

LES FLEIRE NYHENDE