folk na på kaien i Odda
Næringsalliansen Vestland

Opprop om straumstøtte til bedrifter!

16.08.2022 | Tekst: Anne-Grete Sandtorv
Strømstøtte til bedrifter - "sugerør inn i Statskassa og inflasjon" - har du hørt på makan?
Det er med vanntru og stor bekymring vi ser korleis næringslivet vert omtalt når ein ber om strømstøtte til bedrifter i ein krevjande situasjon. Mistenkeliggjering om at «bedriftledere putter pengane rett i lomma» «sugerør inn i Statskassa». Og økonomer som argumenterer med at strømstøtten i seg sjøl vil vera inflasjonsdrivande.

Næringsalliansen Vestland har sendt opprop til politikarane for å understreka den alvorlege situasjonen mange bedrifter på vestlandet no er havna i.  


Les heile oppropet her.


"Vi ser ingen grunn til at ikkje bedriftene skal få tilbake nokre av dei milliardane som har rent inn i Statskassen dei siste månadene.
Dette kan gjerast ved å setje eit tak på strømprisen eller ta vekk nokre av avgiftene. Ein enkel modell som ikkje er vanskeleg verken å setja i verk, administrera eller kontrollera."


 

LES FLEIRE NYHENDE