Opero AS

info@opero.no www.opero.no

Kontaktpersoner

Birte Nilsen
Dagleg leiar
Randi Iversen
Avdelingsleiar jobb og kompetansen
Astrid Halland
Avdelingsleiar kantine
Svein Ove Vatna
Avdelingsleiar Meknisk
Lene Presthaug
Styrar i Ås barnehage

Bilder