HSD Sunnhordland Drift AS

M/S Sunnhordland kan bookast til kortare eller lengre turar, og mange ulike arrangement. Med stort selskapslokale, matservering og alle rettigheiter og moglegheit til å både overnatta og reisa så er båten fleksibel til det meste som t.d.bryllaup, jubileum, firmafestar, mindre samlingar og mykje meir. Ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktpersoner

Henriette Matre Hagenes
Daglig leder
Ragnhild Lindeflaten Grov
Sal- og service medarbeider

Bilder