Styret i Follo Næringsråd består av fire medlemmer, inkludert styreleder. Styret velges årlig på generalforsamling av Follo Næringsråds medlemmer.

Navn Verv Telefon Epost
Geir Sundby Styreleder
Gro Collett Styremedlem
Kjetil Hansen Styremedlem
Stian Ulvøy Styremedlem 980 18 270 stian@snr.no