Referat fra møte

Steinar Carlsen og Ann-Kristin Falla har i lang stund ønsket en sentrumsforening tilbake til Ski. Under et frokostmøte med Ski Kommune i våres kom de i kontakt med Follo Næringsråd og begynte der arbeidet om å starte sentrumsforening i samarbeid med Follo Næringsråd.

Follo Næringsråd er med å drifte sentrumsforening i Ås sentrum, og erfaring fra både Ås og andre steder tilsier at det er vanskelig å holde engasjementet oppe, og mange aktører har liten tid til overs i en ellers travel hverdag for å ta seg av administrative oppgaver i sentrumsforeningene. Follo Næringsråd vil derfor ta seg av alt administrativt, innkalling og fasilitering av møter, holde medlemmer oppdatert på hva som skjer, og ikke minst holde tett dialog med kommune og andre relevante samarbeidspartnere. Stian Ulvøy vil være den personen i Follo Næringsråd som har primæransvaret for Ski Sentrumsforening, med god hjelp fra Thor Ole Fongaard.

Styret skal samles fire ganger i året for å planlegge og føre sentrumsforeningen i riktig retning. Follo Næringsråd vil sammen med styret utføre de oppgaver som trengs for at dette skal bli en suksess. Follo Næringsråd deltar på alle styremøter.

Det ble satt opp et interimstyre, og målsetningen er å få et valgt styre på plass i starten av 2019. Interimstyret vil møtes første gang 21. November.

Navn Verv Epost
Stian Ulvøy Representant Follo Næringsråd stian@snr.no
Ramin Iranpour Styremedlem post@senseofstyle.no
Steinar Ø. Carlsen Styremedlem steinar@sentrumfrisor.no
Cathrin J. Myhre Styremedlem cathrin@nr4.no
Arvid Halsem Styremedlem arvid@sonsterudsport.no

Ski Kommune var også på besøk, og møtte med Kjersti Gram Andersen som er ny plansjef, og Sven Venske som er arealplanlegger. Sven holdt en god fremføring over hvilke utbygginger som vil foregå i Ski sentrum de neste årene, og ikke minst parkeringsplasser i sentrum. Vi avsluttet med mange gode spørsmål fra publikum, og det kom frem et tydelig ønske fra kommunen om at vi må holde en dialog på dette videre. Vi måtte kutte spørsmålene på grunn av tid, så vi får se om vi ikke får til en ny spørrerunde etterhvert.

Medlemskontigent

Kontingenten dekker løpende utgifter sentrumsforeningen har i forhold til fasilitering av møter og aktiviteter, samt medlemskap i Follo Næringsråd. Kontigenten settes på styremøte 21. november, og vi vil anslå at den kommer til å ligge på 2500-3000 kroner.

Målet med sentrumsforeningen er å gjøre Ski sentrum enda mer attraktivt for handel og næring. Vi håper at som et resultat av sentrumsforeningen, vil inntekten til aktører i sentrum bli bedre.

Medlemkapet i Follo Næringsråd gir deg og din bedrift muligheten til å være med på nyttige frokostmøter, saminar og kurs, samt å bygge nettverk. Ikke minst dekker det også arbeidet vi gjør for, og i samarbeid med Ski Sentrumsforening. Vi vil også holde egne aktiviteter for sentrumsforeningen.

Vi ønsker tilbakemelding fra deg!

Til første styremøte den 21. november ønsker vi at du som fremtidig medlem helt fra start skal kunne være med å påvirke hvordan sentrumsforeningen skal jobbe for dine interesser. Derfor ønsker vi tilbakemelding fra deg i skjemaet under om dine tanker rundt aktiviteter, fokusområder, kontigent osv.

Vi går en spennende tid i møte, men også en tid med mange utfordringer knyttet til utviklingen av Ski sentrum. Bli med å utgjør en forskjell, og få din stemme hørt!

Kontaktperson: Stian Ulvøy

Tlf.: 98018270 // Epost: stian@snr.no

Felter merket med * er påkrevd.