Follo Næringsråd

Follo Næringsråd er en uavhengig organisasjon som jobber for næringslivet i vår region. Vi jobber aktivt for å ivareta våre medlemmer/ næringslivets interesser gjennom jevnlig kontakt med de politiske og administrative ledd i regionen, andre næringsråd, organisasjoner/foreninger og små som store bedrifter.

Næringsrådet arrangerer flere møter gjennom året for å bidra til å styrke nettverket mellom medlemmer, til kommune og andre bedrifter. Medlemskapet gir tilgang til et betydelig nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv, anledning til god erfaringsutveksling, samt en stemme mot politikere, i kommune og fylke.

Vi jobber sammen med kommune og næring for vekst i vår region!

Vår visjon :

Vi skal være stedet hvor næringslivet samles om fellesaktiviteter og strategier.

Være et organ for næringslivet, som fremmer og følger opp saker på vegne av medlemmene.

Sørge for nettverksbyggende aktiviteter som skaper gjensidige relasjoner og forretningsvirksomhet, både internt blant medlemmene men også eksternt.

Være en bidragsyter til gründere og nyetableringer, vekst og etablering i regionen.

 

Sammen er vi sterke!

Follo Næringsråd samarbeider med Ski og Ås kommune, Follo Rådet, NMBU (Norges miljø-og biovitenskapelige universitet) og ikke minst andre næringsråd i regionen vår. Og med din bedrift!

 

Hvorfor være medlem?

Et medlemskap i Follo Næringsråd vil gi deg og din bedrift muligheten til å være med på nyttige frokostmøter, seminar og kurs, samt til å bygge nettverk. I tillegg vil vi være din stemme ovenfor de lokale myndigheter og politiske partier, slik at næringslivet kan få de mest mulige optimale forhold. Vår målsetning er at det gir en langt større verdi å være medlem enn hva den årlige kontingenten er, gjennom disse aktivitetene. 

Kontakt oss:

Kontaktperson: Thor Ole Fongaard

Tlf.: 91704447 // Epost: tof@snr.no

Besøksadresse: Idrettsveien 6, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 440, 1401 Ski