Workshop om næring i Nordre Follo kommune

ARBEIDSVERKSTED MED NÆRINGSLIVET

Kommuneplanen for Nordre Follo 2019-2030 er nå på høring!

Du kan lese plandokumentene her.

Som ledd i høringen inviterer vi næringslivet i Ski til arbeidsverksted om hvordan vi sammen kan nå samfunnsmålene i planen. Hovedtrekkene i planen vil bli presentert.

Dato: 9. januar 2019

Sted: Kommunestyresalen

Tid: Klokken 08:00-09:30

Vi beveger oss mot et fellesskapssamfunn basert på «samskaping». Kommunen skal være et attraktivt og innovativt lokalsamfunn som vi skaper sammen. Vi trenger næringslivet med på laget!

  • Hvordan kan du med dine ressurser bidra til at Nordre Follo kommune når samfunnsmålene?
  • Hvordan kan vi oppnå en vinn-vinn situasjon for både næringsliv og lokalsamfunn?

 

Velkommen!

Hanne Opdan, Ordfører

Påmelding innen 3. januar 2019 til Katerina.Kolbu@ski.kommune.no