Vil du selge til det offentlige?

NHO Oslo og Akershus inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til en dag med læring, erfaringsutveksling og inspirasjon.

Store investeringsprosjekter og nye markedsmuligheter på øvre Romerike

Ullensaker, Hurdal, Nes, Gjerdrum, Eidsvoll og Nannestad skal investere for betydelige beløp i 2017 og årene fremover, i tillegg til dette skal Innkjøpssamarbeidet for Øvre Romerike etablere rammeavtaler på en rekke områder innenfor varer og tjenester. Det gir store investeringsprosjekter og nye markedsmuligheter på øve Romerike! Hør mer om hvilke.

Anskaffelser som drivkraft for regionenens utvikling

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017. Vi får store endringer i regelverket, – hva innebærer disse endringene for deg som bedrift? Hør mer om hva dette innebærer.

Lær mer om innovasjon og nye markedsamuligheter gjennom innovative anskaffelser. Bedriftsledere fra Kolonial og Caverion og kommuner deler sine suksesshistorier og forteller hvordan!

Kom i posisjon!

Tid: 27. oktober kl. 08.30 – 14.30. Frokost fra 08.00
Sted: Comfort RunWay Hotel, Gardermoen

Paralelle workshops – dialog mellom innkjøper og leverandør.

Velg mellom:

  • Helse & omsorg
  • Digitalisering
  • Bærekraftige bygg

Se hele programmet her