SmakÅs-seminar 13. oktober

Follo – et kraftsentrum for bioøkonomi

NMBU, Vitenparken, Ås landbrukslag, Akershus Bondelag, Bondens marked og Ås kommune inviterer næringsliv, politikere, forskere, studenter og andre interesserte til faglig påfyll og erfaringsutveksling på SmakÅs-seminar den 13. oktober på Vitenparken.

Hvilke muligheter og utfordringer ligger i samarbeid mellom forskning og næringsliv? Hvordan samskaper forskning og næringsliv ny viten? Hvordan utnytter vi kortreist kunnskap lokalt?

Meld deg på

 

Program:

09.30    Registrering

10.00    Velkommen til SmakÅs-seminar.
Kort om Ås, festivalen og seminaret v/Ola Nordal, ordfører i Ås kommune

10.15   Næringsutvikling i et regionalt perspektiv
v/ Eirik Bøe, Leder hovedutvalg for Plan, næring og miljø,  Akershus fylkesting

10.40   Follo – en region i vekst med gode forutsetninger for næringsutvikling
Hvordan håndterer vi vekst på en god måte og legger til rette for bærekraftig, innovativt og konkurransedyktig næringsliv v/Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune

11.05   Forbrukermønstre –   trender – bioøkonomi
Trond Blindheim, Rektor Høyskolen Kristiania

11.30    Lunsj

12.15    Innovasjonsapparatet på Campus Ås
Innovasjonssenter Campus Ås v/Jorun Pedersen
Inkubator Ås v/Simen Hesleskaug

13.00    Godt samarbeid mellom næringsliv, innovasjonsmiljø/forskning og offentlig sektor
Innledning ved Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i NorgesGruppen og Dag Reynolds, daglig leder i Leidang AS

14.00    Paneldebatt ledet Ann-Mari Skinne, Spesialrådgiver i Innovasjon Norge 

I panelet:
Hans Bjørn Paulsrud, Prosjektsjef i Viken teknologinettverk
Kristin Hollung, Styreleder i Fremtidsmat
Geir Simensen, Daglig leder i Søndre Follo Renseanlegg IKS
Cynthia Reynolds/Dag Reynolds, Leidang AS
Marius Sandvik, Etablerertjenesten i Akershus og Kgl selskap Norges vel
Jorun Nakken, Varaordfører i Ås kommune

15.00    Avslutning
Verdien av næringslivssamarbeid v/rektor Mari Sundli Tveit

15.15    Vel hjem

 

Konferansier: Per Olav Skjervold