Ski blir en regional by

byutvikling Ski-2

Ski er under stor utvikling. Byen vokser. Nye boliger, veier og torg bygges. Prosessen skaper både muligheter og hindringer for oss som bor i Ski.

Bylivsprosjektene skal skape liv og aktivitet i Ski mens byen forandres. De er der for innbyggerne. Noen prosjekter er midlertidige, noen får bli og nye er på vei.

Her kan du lese mer om Bylivsprosjektet