Savner et felles forum i Ås

Artikkel fra Østlandet avis om frokostmøte i Ås

Mye er bra og det står ikke viljen hos de handelsdrivende i Ås sentrum. Nå ønsker de å danne et felles interesseforum.

ÅS: Elin Kollerud begynte som næringsrådgiver i Ås kommune sist høst. Dette er en stilling som har vært etterlyst i lang tid og som Kollerud nå skal ha grepet om. Målet er å få fart på næringsutviklingen og ha et bindeledd utad i Ås kommune.

For å begynne et sted, inviterte kommunen i samarbeid med Follo næringsråd handels- og servicenæringen i Ås sentrum til frokostmøte mandag. Ordfører Ola Nordal (Ap) mener det viktigste med dette møtet er samtalen og tilbakemeldingene fra de næringsdrivende selv.

– Det bygges flere boliger i Ås sentrum, nå må vi også sette av plass til flere kontorarbeidsplasser, men vi vil at første etasje skal brukes til handel, sa Nordal.

Han mener handelsstanden i Ås bør kjenne sin besøkelsestid og dra fordel av de store trafikkproblemene i Ski de neste årene.

Handelsforening

Daglig leder i Follo Næringsråd, Thor Ole Fongaard, orienterte om hva næringsrådet kan bidra med.

– Dere er bra på mye, men kan bli enda bedre og har en jobb å gjøre for å få folk til å bruke Ås sentrum mer, sa han.

Han foreslår at det dannes en handelsforening i Ås. Det var det flere som var for. Til neste møte som planlegges første mandag etter påske, kommer Mysenbyen til å bli invitert for å fortelle om hvordan de lykkes med å få folk til å bruke de lokale tilbudene. Da håper Kollerud også på større oppslutning fra de næringsdrivende.

– Det er veldig bra at vi kan komme sammen og diskutere. Jeg skulle ønske at vi kan få til en felles profilering, og siden mange er så små, ønsker jeg også en likere kjernetid for åpningstidene i sentrum, sier Toril Tømt Johansen i Erik Johansen AS.

Hun mener fristelsene fra Ski Storsenter og Vinterbro gjør det vanskelig å drive butikk i Ås.

– Men det er ikke viljen det står på, men antall timer, sa Tømt Johansen.