Oppfordring om deltakelse til lokalt næringsliv i Ski

 

Til Follo Næringsråd`s medlemmer

Ski kommune er lokal organisator av årets TV-aksjon NRK 2017. Den 22.oktober telles bøssene innsamlet på dugnad fra hele Ski i DNBs lokaler. TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Grunnen til denne henvendelsen er ønske om drahjelp fra Follo Næringsråd for et engasjement fra næringsdrivende i Ski kommune. Dette ble spesielt bemerket i et møte mellom TV-aksjonen,  ordfører og ledelse i Ski kommune. Foruten TV-aksjonens mer generelle aktivitetsforslag under, har det tidligere kun vært gjennomført ringerunder/ innsamlingsstafett av ildsjeler fra næringsdrivende i Ski til tidligere aksjoner.

 

Innsamlingskomiteen lokalt i Ski organiserer bøsseinnsamlingen og alle de frivillige, samt tilbudet til skolene om deltakelse og bidrag. Det er viktig med lokalt engasjement for vellykket gjennomføring, derfor går forespørselen helt konkret til Follo Næringsråd om følgende;

Aksjonens aktivitetsforslag:

  • Hvordan kan min bedrift bidra?
  1. For restauranter/spisesteder: “Gi tips med gaffel.” All tips fra en kvelds omsetning går til TV-aksjonen, restauranten dobler gjerne beløpet.
  2. For treningssentre: 3T Rosten lar bedrifter “kjøpe” spinningsykkel til bruk i ett døgn for ansatte og venner av bedriften. Eventuelt kan treningssenteret stille opp med beløp per enkelttime.
  3. Varehandel/butikk: Inntekt fra salg av en bestemt vare eller overskuddet på en bestemt dag går til TV-aksjonen.
  4. Tannleger kan “gi 10 kroner for hver krone” til TV-aksjonen
  5. Frisørsalonger: Gi et beløp tilsvarende en klipp eller en permanent.
  6. Det koster så så mye for skoleutstyr. Hvor mye kan bedriften klare å kjøpe?
  7. Støtte lokale lotterier og initiativ for TV-aksjonen med gevinster (barnehager, skoler, sanitetsforeninger).
  8. Arrangere seminar for kunder hvor overskuddet går til TV-aksjonen. 
  9. Bidra med auksjonsobjekt eller by på spennende auksjonsobjekter som bedriften kan bruke internt (teambuilding, kunst osv.

Vi kan kontaktes for mer informasjon.

 

Vennlig hilsen

Marianne Skjervold

Konsulent

Politisk sekretariat – Fellestjenester

 

Telefon: 64 87 85 03

E-post: marianne.skjervold@ski.kommune.no

Besøksadresse: Idrettsveien 8, SKI

Postadresse: Postboks 3010, 1402 SKI