Nytt styre i Follo Næringsråd

Årsmøtet ble gjennomført på Thon Hotel Ski, og et nytt styre ble valgt inn.

Det ble ikke de helt store endringene, eksisterende styreleder tok på seg oppgaven et år til. og Torger Brekke og Georg Vestby var begge på valg og takket nei til videre engasjement. Vi takker begge for god innsats, og er glad for den innsats og kunnskap de har bidratt med.

 

 Inn kom da Anne Kristin Linnestad ( Follo Kvalisifiseringsenter og forhenværende ordfører i Ski) og Roddy McLeod (Sparta Treningsenter). Vi er sikker på at de begge vil bidra med både kunnskap, kreativitet og engasjement.

Ny varamedlem ble også valgt inn, Gro Collett (Senterleder, Ski Storsenter) kom inn, i tillegg til Thor Ole Fongaard (Bedre Resultater AS og leder i Follo Næringsråd).

Det nye styret er det følgende:

Nytt styre valg 7 april 2016

Styreleder Tønnes Steenersen 

Styremedlemmer:

 Cathinka J. Jørgensen

Roddy McLeod

Anne Kristin Linnestad

Svein Solberg

Varamedlemmer:

Gro Collett

Thor Ole Fongaard

 Ny valgkomité:  

Nina Jensen Dobloug( Avancia Ski)

Geir Sundbye (Sundbye Consulting)

Elin Kollerud (Næringsrådgiver, ÅS Kommune)