– Nesodden og Frogn har ingen stor framtid som «sovebyer» Oppslag i Amta 16 januar 2016.

Av PÅL BRIKT OLSEN OG KARIN HANSTENSEN

Publisert:

– Nesodden og Frogns framtid ligger i næringsutvikling, mener næringslivsleder Thor Ole Fongaard.

Fongaard er leder i Follo næringsråd i Ski, kommer fra Drøbak og bor i Ås.

Nylig gikk han ut i Østlandets Blad med en positiv lokal vri på den vanskelige økonomiske situasjonen i oljebransjen.

FÆRRE KONKURSER

Follo går nemlig mot strømmen og hadde færre konkurser i 2015.

– Follo er i en kjempebra setting nå. Vi fikk aldri etablert noen store firmaer innen oljesektoren. Det kan vi være glade for i dag. Endelig får vi litt glede av det, sier Fongaard.

GUNSTIGERE I FOLLO

Når andre kommuner i Norge får flere arbeidsledige, flere konkurser og færre nyetableringer, skiller Follo-kommunene seg ut positivt.

Med en stadig synkende oljepris, lav kroneverdi og flere arbeidsledige ser det ut til at Follo slipper unna de største utfordringene norsk næringsliv står overfor for tiden.

FÆRRE KONKURSER

Blant annet har antall konkurser i Follo gått ned med 6,6 prosent fra 2014 til 2015 i motsetning til resten av Akershus, hvor antall konkurser har økt med ti prosent.

– Det er stor innflytting til Follo, og folk har stort sett god økonomi. Det er også lite arbeidsledighet. Dermed slår ikke krisen i oljesektoren inn i like stor grad i Follo som i andre deler av landet, mener Fongaard.

– Vi lever i Norges største veikryss. På Vinterbro møtes E18 og E6. Det må vi dra mer nytte av, sier drøbakmannen som de siste årene har bodd i Ås.

Fongaard mener Vestby og Ås kommuner har vært flinke til å utnytte det at kommunene ligger langs en europavei.

HVA MED SOVEBYENE?

– Svært mange i Nesodden og Frogn pendler til Oslo i dag. Hvorfor tror du ikke vår fremtid er som «sovebyer»?

– Fordi både Frogn og Nesodden sitter på ressurser av meget godt utdannede mennesker som i fremtiden bør klare å flytte mye av virksomheten i kunnskapsbaserte virksomheter «hjem» til sine lokale kommuner. Statistikken sier at den utviklingen er i god gang allerede. Dette betyr også at det er et attraktivt arbeidsmarked, for bedrifter som trenger medarbeidere med kompetanse innen kunnskapsbaserte næringer.

Utviklingen skjer langs jernbanene

Dessuten er det et poeng at når sentrale myndigheter peker ut framtidige områder for utvikling av befolkningssentra, så er det langs jernbanen det skjer. Frogn og Nesoddens framtid ligger i næringsutvikling, og da er det viktig med godt samarbeid mellom både politikere, næringslivsleder og oss som sitter i de forskjellige næringsrådene, sier Fongaard.

– Det er kjempeviktig at kommunene har fokus på næringsvekst i årene fremover. At kommunene har sunn økonomi er også viktig for dem i næringslivet som vil etablere seg i Follo. Follo må også bli flinkere til å dra nytte av de ulike attraksjonene i distriktet slik at reiselivet også blir bedre, som tror dette kan riktig bra for Follos del. Men det er viktig å se at det ikke kommer av seg selv. Kommune og det lokale næringslivet må stå på og legge til rette for sterkere samarbeid og innovasjon, og ikke minst bli flinkere til å dyrke frem de fordeler og konkurransefortrinn kommunene har. Og helst bygge et enda bedre samarbeid kommunene imellom. Noe næringsrådene i Follo nå har kommet i gang med, og har mye fokus på.

– En del av næringsveksten i Follo går på bekostning av Oslo, da det fremdeles er rimeligere å etablere seg her, mener Fongaard.

HVA MED ØST-VEST

– Du nevner den enorme fordelen ved å ha E18 og E6 tvers gjennom Follo, men hva betyr en bedre Oslofjordforbindelse for næringsutvikling?

– Oslofjordforbindelsen er meget viktig. Så viktig at diskusjonen om denne nok burde bli en mer synlig sak i hele Follo. Bedre infrastruktur er en viktig forutsetning, men jeg er litt usikker på om en tunnel er den rette løsning for næringslivet, sier Thor Ole Fongaard, leder i Follo næringsråd.