Næringskonferansen i Follo 20 april

Næringskonferansen i Follo arrangeres i år for 8. gang onsdag 20. april på Rosenholm Campus i Oppegård kommune.

Årets konferanse skal gi innspill til bedrifter og til regionale myndigheter om hvordan en kan arbeide for å bidra til grønn omstilling, og hvilke muligheter omstillingen gir for næringslivet i Follo.

 For påmelding og mer informasjon: https://www.linkevent.no/WebSite/?id=cb43a37c-5382-4968-b229-599babe2a795