Lunsjmøte for medlemmer 03.09

Sommerfeiren har vært lang og varm. Vi er klare for å starte igang etter en knakanes ferie – er dere?
Lunsjmøtene er en arena hvor næringsdrivende og beslutningstakere i regionen møtes for en god lunsj, litt faglig påfyll og ikke minst deling av kunnskap og nettverk.

Dagens tema er hvordan vi i Follo Næringsråd skal jobbe videre på vegne av våre medlemmer. Vi er åpne for idèer fra dere, og kommer til å fortelle litt om hvordan vi tenker fremover. Dere vil også bli introdusert til vårt nyeste styremedlem, Stian Ulvøy. Han kommer til å jobbe tett med Thor Ole Fongaard fremover, med spesielt fokus på dere medlemmer.

Lunsjmøtene holdes hver første mandag i måneden, og tar for seg nye temaer hvor gang, på ulike lokasjoner i regionen.

Jams ligger på Ski Storsenter, i øverste etasje over bowlingen.