Jurymedlemmer ønskes!

Image result for ungt entreprenørskap

Bidra til å inspirere ungdom til innovasjon!

Ungdomsskolene i Ski skal ha innovasjonscamp, og trenger personer fra det lokale næringslivet til å sitte som jurymedlem. Årets innovasjonscamp er en Bærekraftscamp og oppdragsgiver er Vitenparken. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Elevene jobber med oppdrager i grupper på 3-6 elever, og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.

Vi mangler ETT jurymedlem på hver av disse:

Ski Ungdomsskole                              13. Desember

Haugjordet Ungdomsskole                13. Desember

Siggerud Skole                                    14. Desember

 

Deltakelsen er på frivillig basis og er fra 11.00 til ca 14.00.

Vi har selv deltatt på dette tidligere, og garanterer at det er både spennende og inspirerende!

 

Kan du bidra?

Kontakt Caroline via adressen under!

carolineeriksen.krilic@ski.kommune.no