Ikke mist neste lunsj møte..

Sett av 12 juni kl. 12:00.

OBS: møtet vil ikke bli på Jams denne gangen da vi blant annet vil ha innlegg fra Ski kommune ang. hvordan din bedrift nå kanskje kan enklere bli leverandør til det offentlige m.m. Hvor dette vil finne plass kommer snart.

Ski Kommune v/ Ulla Listerud (innkjøpsleder) vil fortelle om de nye lover og forskrifter angående offentlige anskaffelser som kan gjøre det enklere for deg og din bedrift å bli leverandør til Ski Kommune. Og gi informasjon om hvordan man skal gå frem, og hva man bør ha fokus på.

De fleste tror nok at dette er mer komplisert enn hva det er, og her vil du kunne få litt mere opplysninger om hva som skal til. Benytt muligheten til å lære noe nytt og muligens få en ny kunde:-)

 

I tillegg kommer Ski kommunes nye Næringsrådgive han vil snakke litt om næringsarbeidet som foregår i Ski kommune, med status og videre prosesser. Noe de fleste av oss bør være opptatt av:-)

 

Vi sees 12 juni:-)