Hvordan vil vi utvikle Ås sentrum

s sentrum-1913s sentrum-2015-3 fra stasjons sentrum-2015

Ås kommune og Follo Næringsråd inviterer handels-og servicenæringen i Ås sentrum til frokostmøte.

Tid: 15. februar kl. 8.00-10.00
Sted: Ås kulturhus, Store sal

Ås sentrum har hatt en positiv utvikling de siste årene med blant annet flere etablerte handels- og servicetilbud som har skapt liv i gatene. Denne utviklingen vil Ås kommune å støtte opp om og kommunen ønsker nå å tilby en møteplass for handels- og servicenæringene.

En enkel spørrerunde blant sentrumsbedriftene viser at mange ser behov for profilering av Ås, samt bedre organisering av de næringsdrivende i sentrum. Sammen med Follo næringsråd inviterer kommunen derfor til et frokostmøte for å diskutere mulighetene. Dersom sentrumsbedriftene etter dette frokostmøtet fortsatt ønsker en slik møteplass, setter vi opp flere frokostmøter utover året.  

·         Ås – fra bygd til grønn by v/ Ordfører Ola Nordal

o   Hva har skjedd i Ås sentrum de siste årene

o   Hva er planlagt for de neste årene

o   Hva er næringslivets ønsker for de neste årene?

·         Follo næringsråd v/daglig leder Thor Ole Fongaard

o   Hva jobber vi med i dag

o   Hva skal vi jobbe mer med

o   Hva ønsker næringslivet i Ås at vi jobber mer med?

·         Diskusjon: Hvor går vi videre?

o   Hvordan etablere møteplass for bedrifter i Ås

o   Hva kjennetegner Ås kommune (positivt)

o   Hvordan bygge merkevaren Ås

 

På grunn av servering må du huske å melde deg på til elin.kollerud@as.kommune.no

Vel møtt!

 

Thor Ole Fongaard                                                                         Elin Kollerud
Daglig leder, Follo Næringsråd                                                  Næringsrådgiver, Ås kommune