Hold av datoen: Årsmøte blir 7 april kl. 18:00

Årsmøtet 2016 blir 7 april kl. 18:00 

Årsmøte 2015.

 

Dagsorden:

1.       Godkjennelse av innkalling

a.       Valg av møteleder

b.       Godkjenning av dagsorden

c.       Valg av representant til å føre protokoll

d.       Valg av 2 personer til å signere protokoll.

2.       Styrets årsberetning og regnskap for 2015

3.       Innkommende saker til behandling

4.       Valg