Håper på tettere samarbeid

Håper på tettere samarbeid

Sammen med Follo Næringsråd inviterte NAV Ski lokale bedrifter til frokostmøte for å diskutere hvordan de kan samarbeide om å få flere ut i jobb.
-Arbeidsledigheten i Ski er lav med rundt 330 (2,1 prosent) arbeidsledige. Dette er ledige som står lengre unna arbeidsmarkedet. Målet med møtet var derfor å se på hvordan vi kan samarbeide tettere om å få disse ut i jobb og utfordre bedriftene til raus rekruttering og gjerne da utradisjonelle ansettelser, sier Einar Lødemehl, enhetsleder for NAV Ski.

Skryt fra XXL
     

Jobbspesialistene Mona Huuse, Daniel Sigde og Helle Rødahl, presenterte gode brukerhistorier om hvordan arbeidsledige med nedsatt arbeidsevne har kommet ut i arbeid med støtte fra NAV og rause bedrifter. Markedsrådgiver Martin Ingeberg supplerte med informasjon om sitt arbeid med rekruttering av arbeidskraft og kunne si noe om at NAV også formidler arbeidstakere uten behov for oppfølging.
Varehussjef på XXL i Ski Knut Alstad fortalte om deres erfaringer med å samarbeide tett med NAV når det gjelder rekruttering og inkludering av brukere med nedsatt arbeidsevne gjennom arbeidstrening med arbeid som tydelig felles mål. Alstad trakk frem dette som en effektiv og kostnadsbesparende måte å rekruttere på, og noe som gagner ham som arbeidsgiver, deltager selv, samt NAV.
Morten Hanssen ved Arbeidslivssenteret holdt et innlegg om sykefravær med vekt på forebyggende faktorer og hovedårsaker til at medarbeidere velger å gå på jobb “på tross av…”.
-Det ble et positivt førstemøte for alle parter. Dette er en type relasjonsbygging med lokale arbeidsgivere som er et viktig bidrag for å kunne bistå flere brukere ut i jobb. Det blir nok ikke siste frokostmøte med arbeidsgivere i Ski, sier Einar Lødemehl.

Tekst: Marita Kristiansen, seksjonsleder ved NAV Ski