Gratis kompetanse/norskopplæring i bedrifter

skole 2

Folkeuniversitet Øst i samarbeid med Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX)kan tilby bedriftsinterne kurs som er skreddersydd etter bedriftens behov.

Det utlyses over 200 millioner kroner årlig til dette formålet.

 

Har din bedrift behov for opplæring av ansatte? Trenger deres ansatte å bli bedre i norsk, data eller rett og slett en faglig oppdatering grunnet nye krav til bransjen?

Ta kontakt med oss for mer informasjon og for å få vite om din bedrift kan søke midler.

Søknadsfristen er 14.november 2016.

Her finner du en informasjonsfilm om tilskuddsordningen: https://www.youtube.com/watch?v=VU8NqgTTa0U