Frokostseminar: Konkurranseklausuler i arbeidslivet

Follo Næringsråd og Brækhus Dege Advokatfirma inviterer til frokostseminar: Konkurranseklausuler i arbeidslivet
Tirsdag 24.1.2017 kl. 8.30 – 10.00, med frokost fra kl. 8.00 på Thon hotell, Ski
frokost-6
Fra 1. 1.2016 ble regler om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler i arbeidsforhold lovfestet i arbeidsmiljøloven.
Det er nå strengere regler for å ta i bruk slike klausuler og mer saksbehandling fra arbeidsgivers side. I tillegg er det en lovfestet plikt til å betale lønnskompensasjon for bruk av konkurranseklausuler. Maksimal karantenetid som kan avtales er 1 år. Hensikten bak regelverket er å begrense bruken av konkurranseklausuler, noe som tvinger arbeidsgiverne til å foreta en bred vurdering om konkurranseklausul er nødvendig. Reglene innebærer at alle arbeidsavtaler med konkurranseklausuler må følge nytt regelverk, og overgangsperioden utløper 31.12.2016.

Vi gir dere en innføring i reglene, samt konkrete tips til hvordan klausulene kan brukes i praksis.

Foredragsholdere: Advokatene Bjørn Jacobsen og Eirin Simonsen fra Brækhus Dege Advokatfirma DA.

Påmeldingsinformasjon senere.
Arrangementet er gratis.