Frokostseminar: Konkurranseklausuler i arbeidslivet

BD logo     

Follo Næringsråd og advokatfirma Brækhus Dege inviterer til frokostseminar. Fra 1. januar 2016 ble bestemmelser om konkurranse- kunde og rekrutteringsklausuler lovfestet i arbeidsmiljøloven. Vilkårene for at slike klausuler skal kunne tas i bruk er omfattende, og det ble også lovfestet at det skal betales lønnskompensasjon for bruk av konkurranseklausuler. maksimalt karantenetid er ett år. Hensikten bak regelverket er å begrense bruken av konkurranseklausuler, noe som tvinger arbeidsgiveren til å foreta en bred vurdering om konkurranseklausul er nødvendig. Alle arbeidsavtaler med konkurranseklausuler må følge nytt regelverk. Overgangsperioden utløp 31 desember 2016.

I dette frokostseminarer vil de praktiske konsekvenser av regelverket gjennomgås.

Foredragsholdere: Advokatene Bjørn Jacobsen og Eirin Simonsen fra Brækhus Dege Advokatfirma DA

Tid: Tirsdag 24 januar kl. 08:30 til 10:00

Sted: Thon Hotell Ski

Kaffe og rundstykker blir servert fra kl. 08:00

 

Påmelding innen 20 januar til: seminar@bd.no

Velkommen:-)