Follobanen trenger både medarbeidere og innkvartering

bilde -1

Per Bang i Follo selskapet Scanvisio AS forteller nå at man jobber nå med bemanning på deler av Follobaneprosjektet.

Eventuelt forsøker man å sette sammen et tilbud på bemanningen av produksjonsenhetene som skal levere betongelementene på vegne av en høyt spesialisert internasjonal aktør.

Arbeidet vil bli ledet av personer med omfattende og internasjonal erfaring med tunnelproduksjon. Vi forsøker å rekruttere øvrig mannskap lokalt (kontakter?) – alternativt vil det bli rekruttert gjennom etablert internasjonal arbeidsstyrke.

Vi antar det vil bli betydelig behov for innkvartering da det er noe begrenset kapasitet i campen ifm. sitet. I verste fall kan det bli behov for innkvartering til opp imot 130 mann. Forholdene må være greie og helst i nærhet til sitet ved avkjørsel 26 / 27 på E6. Reelt er det opplagt å se på muligheter i området Klemetsrud – Kolbotn – Oppegård – Ski – Langhus mv.

Alle alternativer vil bli vurdert. Omfang og tidsperspektiv avhenger mye av hovedentreprenøren. Tid kan bli en vesentlig faktor. Derfor forbereder vi oss på å reagere raskt.

Er det medlemmer i Follo Næringsråd som kan tilby løsninger, vil vi gjerne høre nærmere fra deg. Kontakt Per Bang på tlf 456 660 00 hfor mer info rundt dette.