Follo Næringsråd, med ny leder.

Follo næringsråd har i en periode vært uten leder.

Nå er endelig ny leder på plass.

Thor Ole Fongaard har en variert bakgrunn med ledererfaring fra hotell & restaurant bransjen, mediabransjen og bilbransjen. I tillegg har han de siste 15 årene drevet bedriftsrådgiver i eget selskap. Og vært et aktiv varamedlem i styret for Follo Næringsråd det siste året.

Et år som har vært brukt av styret til å velge strategi og veivalg fremover. Temaer som : hva er våre oppgaver, hvordan skape best mulig verdier for våre medlemmer, lage nye nettsider, vært med i arbeidet for et felles næringsråd, hvordan bli en best mulig bidragsyter til gründere, både til oppstart og vekst og hvordan møte og utnytte Follo banen og skape knoppskyting rundt befolkningsveksten og NMBU har vært grundig gjennomgått og vi håper dere merker dette fremover også.

Og selvfølgelig skal Follo Næringsråd ivareta sine medlemmer som en påvirkningsfaktor og samarbeidspartner med det offentlige og skape muligheter til oppstart og vekst hos eksisterende og nye bedrifter. 

Den første aktiviteten er et frokost seminar den 19 november, les mer om det som egen sak  her