“Follo går mot strømmen ” Oppslag i ØB 5 januar

Follo går mot strømmen og hadde færre konkurser i 2015

Av KARIN HANSTENSEN

Publisert:05. januar 2016, kl. 12:52

Når andre kommuner i Norge får flere arbeidsledige, flere konkurser og færre nyetableringer, skiller Follo-kommunene seg ut positivt.

FOLLO: Med en stadig synkende oljepris, lav kroneverdi og flere arbeidsledige ser det ut til at Follo slipper unna de største utfordringene norsk næringsliv står overfor for tiden.

– Follo er i en kjempebra setting nå. Vi fikk aldri etablert noen store firmaer innen oljesektoren. Det kan vi være glade for i dag. Endelig får vi litt glede av det, sier Thor Ole Fongaard i Follo Næringsråd.

Mens resten av landet får merke den store nedgangen innen oljeindustrien, har Follo sluppet billig unna.

Blant annet har antall konkurser i Follo gått ned med 6,6 prosent fra 2014 til 2015 i motsetning til resten av Akershus, hvor antall konkurser har økt med ti prosent.

– Det er stor innflytting til Follo, og folk har stort sett god økonomi. Det er også lite arbeidsledighet. Dermed slår ikke krisen i oljesektoren inn i like stor grad i Follo som i andre deler av landet, mener Fongaard.

Veikryss

Han mener Follo ligger veldig bra til for å få til et bra næringsliv.

– Vi lever i Norges største veikryss. På Vinterbro møtes E18 og E6. Det må vi dra mer nytte av. En del av næringsveksten i Follo går på bekostning av Oslo, da det fremdeles er rimeligere å etablere seg her, mener Fongaard.

Han mener Vestby og Ås kommuner har vært flinke til å utnytte det at kommunene ligger langs en europavei.

– Det er kjempeviktig at kommunene har fokus på næringsvekst i årene fremover. At kommunene har sunn økonomi er også viktig for dem i næringslivet som vil etablere seg i Follo. Follo må også bli flinkere til å dra nytte av de ulike attraksjonene i distriktet slik at reiselivet også blir bedre.

Fongaard mener også at Ski må være veldig bevisst på hvordan sentrum blir planlagt de neste årene.

– Det snakkes hele tiden om når Follobanen skal åpnes. I mellomtiden skal nærings- livet, spesielt i sentrum av Ski, overleve. Her må det tenkes grundig igjennom hva som skal gjøres, sier han.