Elevene på medier og kommunikasjon søker praksisplasser.

15nyhstudiestart2

Fra høsten av skal elevene på Medier og kommunikasjon ved Drømtorp vgs ut i praksis. Dette er nytt for studieretningen, og de søker etter bedrifter som kan være interesserte i et samarbeid med skolen.

 

I videregående skole på yrkesfaglige studieretninger skal noe av opplæringen knyttes til praksis i ulike virksomheter utenfor skolen. Målet er å få elevene ut av klasserommet slik at de skal få en smakebit på det profesjonelle yrkeslivet og er en del av faget “Prosjekt til fordypning” (PTF).

 

Yrkeserfaring er viktig for elevene i forhold til å velge riktig yrke og studieløp.

Arbeidsgiverne får en mulighet til å viser frem virksomheten og de mulighetene som finnes innenfor bransjen. På sikt kan dette være med på å knytte bedre kontakt mellom skole og yrkesliv og bli en del av rekrutteringsarbeidet for bedriftene.

 

Elevene som henvender seg til dere går 1. året på Medier og kommunikasjon på Drømtorp videregående skole.

 

Praktisering og opplæring i bedrift skal gi elevene mulighet til å få litt erfaring med innhold, oppgaver og arbeid innenfor arbeidsoppgaver og funksjoner knyttet til ulike bedrifter.

 

Praksisen skal bygge på utvalgte læreplanmål som benyttes i fagopplæringen på 3. året. Praksisen kan være at eleven utfører og lærer arbeidsoppgaver og/eller at eleven observerer arbeid som gjøres.

 

Praksisperioden organiseres slik at elevene er utplassert en dag i uka.

Tiden de skal jobbe skal være tilnærmet lik en ordinær arbeidsdag.

 

Bedriften må i løpet av perioden fylle ut vurderingsskjema for elevene da dette skal danne grunnlaget for elevenes karakter i faget PTF.

 

Det er viktig at eleven får erfaring med de krav som stilles i forhold til punktlighet, fravær, initiativ, selvstendighet og samarbeid ute i virksomhetene.

 

Drømtorp videregående skole vil være svært takknemlige hvis dere kunne ta i mot en elev. Målet er selvfølgelig at eleven også kan bidra med noe tilbake. Rollefordeling, oppfølging og ansvar vil vi komme tilbake til dersom dere tar i mot eleven.

 

Kontaktperson ved Drømtorp videregående skole er:

Kirsti Eide Friell

kirsti.eide.friell@dromtorp.vgs.no