Den 15. juni inviterer Norsk-Tysk Handelskammer til vår andre konferanse om digitalisering i industrien.

Implementing Industry 4.0: Strategic Initiatives and Practical Approaches arrangeres i samarbeid med Sintef og finner sted på KS Agenda i Oslo.

 Programmet har flere referanser til den fremlagte industrimeldingen og Tysklands strategi Industrie 4.0, og retter fokus mot muligheter og suksesskriterier ved økt digitalisering i industrien. Konferansen har forskjellige formater, med foredrag fra politikere og fageksperter, to praksisnære workshops der flere norske og tyske bedrifter deler sine erfaringer om utforming og implementering av digitaliseringsstrategier, samt påfølgende diskusjon om suksessfaktorer og aktuelle utfordringer for norsk industri. Konferansen holdes på engelsk og det faglige programmet utarbeides i samarbeid med Sintef.

 Du møter blant andre:

  • Statssekretær Lars Jacob Hiim, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Dr. Carsten Polenz, Vice President Product & Innovations, SAP Germany og representant for Plattform Industrie 4.0
  • Sven Terje Strandlie, Administrerende Direktør, SINTEF Raufoss Manufacturing AS
  • Axel Demmer, Head of Department, Fraunhofer Institute for Production Technology IPT

 Vi får også bidrag fra Tronrud Engineering AS, Thyssenkrupp Elevator, View Software AS, Forskningsrådet, med flere. Daniel Ras-Vidal fra FIN og Abelia vil lede oss gjennom konferansens program og diskusjoner.

 Informasjon om påmelding, aktuelt program og foredragsholdere finner du på www.industri40.no.

 Ta gjerne kontakt med undertegnede ved eventuelle spørsmål.

 Hva er industri 4.0?

Etter flere år med utflytting til lavkostland i Asia og synkende markedsandeler for norsk og europeisk industri, har den raske og disruptive teknologiutviklingen innen robotisering og digitalisering ført til at mange nå ser med nytt håp på industriens fremtid. Et av de landene som er mest ambisiøse på vegne av industriens fremtid i Europa er Tyskland, som med sin strategi for digital innovasjon, «Industrie 4.0», har satt i gang tiltak for å være først ute med å innlede det som potensielt kan bli en fjerde industrielle revolusjon. Hva innebærer så industri 4.0, og hva menes med den fjerde industrielle revolusjon?

Målet med industri 4.0 er å integrere produksjon med state-of-the-art informasjons- og kommunikasjonsteknologi. En slik satsing gjør det mulig å levere skreddersydde produkter for å møte individuelle kundebehov, til lave priser og høy kvalitet. Industri 4.0-fabrikken ser slik ut: smarte maskiner koordinerer produksjonsprosessene selv, smarte service-roboter samarbeider med mennesker om å gjøre klar produktene, og smarte (førerløse) transportenheter tar seg av logistikken på egenhånd. Industri 4.0 definerer hele livssyklusen til et produkt fra konsept til utvikling, produksjon, bruk, vedlikehold og resirkulering.

Såkalt smarte fabrikker vil integrere forskjellige produksjons- og logistikkprosesser mellom forskjellige selskaper for å optimalisere materialflyten, for å oppdage potensielle feil på et tidlig tidspunkt, og å respondere fleksibelt og raskt på nye kundebehov og markedsendringer. De fysiske komponentene i industriell produksjon, altså maskinene og verktøyet, blir transformert gjennom smart, digital integrasjon til såkalte cyber-fysiske systemer. Disse former basen for fremtidens smarte fabrikk – og med det den fjerde industrielle revolusjon.