By utviklingen i Ski

Ny stasjon Ski

 

Nå har man startet byutviklingen for Ski sentrum, og handelsnæringen m. fl. må nå samle seg og bli en del av denne planleggingen. Viktig at man er med, hvis ikke har man mistet muligheten til å klage i etterkant. Follo Næringsråd vil følge opp dette, men håper at flere næringsdrivende i sentrum også blir mer aktive.

Kommunestyret blant annet bestemt at nedre torg skal endres fra parkeringsplasser til et torg og at dagens gater i prinsippet skal prioritere gående og syklister. I kjølvannet av at reguleringsplan for Ski sentrum er vedtatt er flere prosesser startet. En av disse er kommunestyrets vedtak (KST sak 42/16) om at strategisk byutvikling skal brukes i utviklingen av Ski by. Dette innebærer at det blant annet skal iverksettes temporære tiltak i våre offentlige rom og gater – eller bylivsprosjekter som man har valgt å kalle dem – nettopp fordi tiltakene iverksettes for prøve å få mer byliv. I tillegg skal det sikre bredere medvirkning i utviklingen av Ski bys gater, parker og torg, teste ut hvordan ulike aktiviteter fungerer sammen og hvordan vi ønsker å aktivisere de ulike offentlige rommene våre. Kommunen ønsker tilbakemeldinger om hvordan de ulike tiltakene fungere – både for næringslivet og for andre innbyggere.