Bærekraft som konkurransefortrinn – frokostmøte

Hva betyr bærekraft i praksis?

Mange snakker om bærekraft, men hva handler det egentlig om? Hvordan kan din bedrift jobbe med bærekraft og skape økt lønnsomhet?

Globalt er det stort fokus på ansvarlighet og bærekraft, og store internasjonale virksomheter stiller stadig strengere krav til sine underleverandører. Hvordan skal norske små og mellomstore bedrifter møte disse forventningene?

Meld deg på frokostmøtet og få ny innsikt og inspirasjon til å arbeide videre med bærekraft i egen bedrift.

Målgruppe for arrangementet: SMB bedrifter som ønsker å sette bærekraft høyere på dagsordenen.

Program:
Kl 8.00 – 8.30               Registrering og frokost
Kl 8.30 – 10.00             Faglig del

Innovasjon Norges fokus på bærekraft
v/spesialrådgiver Ann-Mari Skinne, Innovasjon Norge

Sustainability Hub, hva jobber vi med?
v/co-founder & managing director Andreas Friis, Sustainability Hub

Hvordan jobbe med bærekraft/grønn vekst i egen forretningsmodell
v/seniorrådgiver Fredrik Jean-Hansen, Innovasjon Norge

Bedriftseksempler
Lillelam AS v/CEO Pernille Siem
Norske Skogindustrier ASA v/Senior Vice President Business Development Øystein Kjæreng

Hvordan bruke bærekraftsmålene som arbeidsverktøy?
v/seniorrådgiver Line Magnussen, Innovasjon Norge

Kl 10.00 – 10.30          Mingling

Les mer om dette her!