Ås blant de 10 “yngste” kommunene i Norge

I følge en artikkel i Dagens Næringsliv rundt NHO`s kommunebarometer er Ås kommune blant de 10 kommunene i Norge med flest unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken. Nå kan man sikkert diskutere om den alderen de her måler er den rette( 19 til 24 år mot 60 til 64 år) da mange starter arbeidslivet noe senere pga utdanning, men det er uansett et godt tegn for fremtiden. 

Her er oversikten over de ti kommunene med flest unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken:

Plass Kommune Andel*
1 Sogndal 183,7 prosent
2 Trondheim 175,7 prosent
3 Bø (Telem.) 175,2 prosent
4 Bardu 172,3 prosent
5 Klepp 169,9 prosent
6 Gjesdal 165,8 prosent
7 Ås 164,4 prosent
8 Bergen 162,7 prosent
9 Oslo kommune 159,5 prosent
10 Åseral 158,3 prosent

Ellers så viste undersøkelsen totalt sett følgende plassering for Follo kommunene i kommune NM:

Kommune Plassering
Ås 8
Oppegård 23
Ski 47
Vestby 52
Frogn 57
Nesodden 93
Enebakk 174

Det kunne vært interessant å fått innspill på hvordan de enkelte kommunene nå vil (hvis de vil..) satse for å bedre sine plasseringer ytterligere…

Nå er nok ikke alle bedrifter i Follo enige om sin kommunes plassering. Det er mange ting som spiller inn i denne undersøkelsen, og den enkelte bedrift kan føle ting annerledes.

Overraskende at Oppegård gjør det så bra, da flere bedrifter har valgt å forlate kommunen.

Det som kanskje oftest blir nevnt som en begrensning eller årsak til at bedrifter ikke er fornøyd med sin kommune er ofte sen saksbehandlingstid av byggesøknader og andre søknader og manglende forståelse for de kostnader dette påfører en bedrift.  Dette blir også en av de områdene Follo Næringsråd vil engasjere seg mer i fremover, i tillegg til hvordan man kan legge bedre til rette for allerede eksisterende næring i kommunene. Det satses mye på grundere, spesielt innen bio-økonomi, men vel så viktig er det at eksisterende bedrifter også kan utnytte sitt potensiale fullt ut. Det vil være den enkleste måten å skape flere arbeidsplasser i kommunene på.

Og Follo Næringsråd vil alltid ha fokus på hvordan sine medlemmer skal kunne lykkes enda bedre.