Artikkel i Østlandet blad om vårt første lunsj møte i 2016

lunsjmote 1 feb 2016

SKI: De møtes for første gang rundt bordet på Jams. Neste gang det er lunsjmøte i Follo Næringsråd, håper de på et større oppmøte.

– Det er veldig bra at så mange møtte i dag. Dette er det første møtet. Så får vi håpe at flere tar seg tid til å komme neste gang. Sett av første mandag i måneden, oppfordrer daglig leder i Follo Næringsråd, Thor Ole Fongaard.

12 personer valgte å legge lunsjen sin til Ski mandag. Det ble en livlig prat rundt bordet da politikere og næringslivet møttes for en uhøytidelig prat.

– Det er ofte bedre å møte politikere i slike møter enn i formelle møtene, sier Svein Solberg hos Johansen & Co.

Ås-ordfører Ola Nordal og Ski ordfører Tuva Moflag samt varaordfører Camilla Hille syntes det var hyggelig med et slikt møte.

Begge ordførerne er ferske i sitt virke, og synes dette var en fin måte å komme i kontakt med næringslivet på.

– Jeg har alltid likt å møte mennesker, og dette er en fin måte å gjøre det på, sier Nordal.

Ønsker seg hotell

Da Geir Sundbye spurte om hva Ås-ordføreren ønsker seg mest for Ås, svarte han:

– Vi ønsker oss veldig et hotell i Ås. Og hvis vi får til å doble toghyppigheten også, skal i hvert fall jeg være veldig fornøyd.

Mye av praten rundt bordet gikk på samferdsel. Mange var bekymret for trafikkhåndteringen når Nordbybroen.

Gjennomgangstemaet var likevel hvordan næringslivet skal kunne dra nytte av hverandre.

– Jeg meldte meg inn i Follo Næringsråd for å bli en del av næringslivet i Follo. Alle sitter litt på hver sin tue. Ved å være aktivt med, håper jeg at vi kan få næringslivet i Follo til å blomstre bedre, sa Geir Sundbye.

Han driver til daglig et konsulentfirma hvor han hjelper større bedrifter med motivasjon, salgstrening og holder HMS-kurs.

Skape nettverk

Eirin Simonsen er nyinnflytter til Oppegård og jobber som advokat hos Brækhus Dege i Ski. Hun mener slike lunsjmøter har stor verdi.

– Her kan vi få ideer og samhandle med andre, og ikke minst skape noe nytt, sier hun. – Jeg har hatt glede av tilsvarende møter i mange år, og ved å delta på slike møter tar man del i samfunnet både der man jobber og bor.

Ås-ordføreren er klar på hvor fornøyd han er med invitasjonen fra Follo Næringsråd:

– Det er en viktig del av jobben å forholde seg til næringslivet.