Og vår visjon er:

Vi skal være det stedet der industri, handels og servicenæringen må være medlem for å kunne samle seg om fellesaktiviteter og strategier.

Og være det naturlige samlingspunktet og organ for næringslivet som fremmer og følger opp saker på vegne av medlemmene.

Et organ som skaper nettverksbyggende aktiviteter som skaper gjensidige relasjoner og forretningsvirksomhet, både internt blant medlemmene men også eksternt.

Være en bidragsyter til grundere og nyetableringer, vekst og etablering.

Sammen er vi sterke!

Follo Næringsråd samarbeider med Ski og Ås kommune, Follo Rådet, NMBU (Norges miljø-og biovitenskapelige universitet) og ikke minst andre næringsråd i regionen vår. Og med din bedrift!

Hvorfor være medlem?

Et medlemskap i Follo Næringsråd vil kunne gi deg og din bedrift mulighet til å være med på nyttige frokostmøter, seminar og kurs, samt bygge nettverk. I tillegg vil vi være din stemme ovenfor de lokale myndigheter slik at næringslivet kan få de mest mulige optimale forhold. Vår målsetning er at det skal kunne gi en langt større verdi å være medlem enn hva den årlige kontingenten er, gjennom disse aktivitetene. Og ikke minst at Follo Næringsråd også vil være din stemme ovenfor de lokale myndigheter og politiske partier. Se mer her.

Kontakt oss:

Kontaktperson: Thor Ole Fongaard

Tlf.: 91704447 // Epost: tof@snr.no

Besøksadresse: Idrettsveien 6, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 440, 1401 Ski