Velkommen!

Foreningen som jobber sammen med lokalnæringen for et felles mål; Gjøre Ås til en attraktiv by hvor lokalnæring står i fokus!

Dette skal vi få til på to måter.

 1. Det politiske arbeidet rettet mot kommunen – vi må stå samlet med et tydelig talerør.
  1. Plannlegging av bybildet
  2. Parkering
  3. Næring blir prioritert
 2. Jobbe for en samling av tilbudene i sentrum, dra fordeler av å bli sett på som en felles enhet
  1. Felles kanaler for markedsføring
  2. Fellesaktiviteter knyttet til kunnskap og nettverk
  3. Et sterkere samarbeid mellom bedriftene
  4. Få Ås folk til å bruke Ås sentrum

Follo Næringsråd er aktive i Ås Sentrumsforening som drifter og fasilitator. Stian Ulvøy fungerer som representant og kontaktperson for foreningen.

Styret

Det er satt igang arbeid for å få inn et par nye styremedlemmer i Ås Sentrumsforening. Oppdatert liste vil komme etter stormøte.

Bli medlem – bli med å utgjør en forskjell

Medlemskontigenten er på 2.500,- kroner i året

Som medlem er du med på å legge styringen for hvordan styret i Ås Sentrumsforening skal arbeide. Vi kaller inn til to stormøter i året, hvor alle medlemmer har en stemme hver til å påvirke.

Medlemkapet i Follo Næringsråd er også inkludert i medlemskontigenten. Dette gir deg og din bedrift muligheten til å være med på nyttige lunsjmøter, saminar og kurs, samt å bygge nettverk. Ikke minst dekker det også arbeidet vi gjør for, og i samarbeid med Ås Sentrumsforening. Vi vil også holde egne aktiviteter for sentrumsforeningen.

Vi går en spennende tid i møte, men også en tid med mange utfordringer knyttet til utviklingen av Ås sentrum.

Bli med å utgjør en forskjell, og få din stemme hørt!

Kontaktperson: Stian Ulvøy

Tlf.: 98018270 // Epost: stian@snr.no

Registrer deg som medlem i dag!

Felter merket med * er påkrevd.

------- Kontaktperson -------