Styret i Follo Næringsråd består av syv medlemmer, inkludert styreleder. Styret velges årlig på generalforsamling av Follo Næringsråds medlemmer.

Navn Verv i SNR Telefon
Anne Kristin Linnestad Styreleder
Gro Collett Styremedlem
Elin Kollerud Styremedlem
Geir Sundby  Styremedlem
Roddy McLeod  Styremedlem
Kjetil Hansen  Varamedlem